Yè Daabaaru Tirenu gerua, gisɔn Atɛnɛ (2019/01/14) Deemaan gari tem pusi yerɔ

📻 Deeman Radio FM 90.2MHZ 📻 – Keu sakanɛban mɛtiri ba yina bù ben sɔmburu sĩire…

Wɛ᷇su dɔ᷇ɔ mwara Kalaleɔ

Wɛ᷇si su dɔ᷇ɔ gabarawa sanam mɛ̀ ba sì kεkε gure ba kpa. Kεkε ye ya tura…

Yè Daabaaru tirenu gerua

📻 Deeman Radio FM 90.2MHZ 📻 – Sɔmkowobu tɔkɔnun gobi sosirun kɔsiaru – Kiriɛtin siri gbaburun…

Le journal des journaux du 04 01 19

📻Deeman Radio Fm, 90.2📻 – Payement des arriérés aux retraités – 10ème journée des audiences icc…

Yè Daabaaru tirenu gerua gisɔn atɛnɛ, 2018/08/20

Ba bii wɛ̃ɛru kɔ̃ Banikaanin wɔɔ bera gia, Sogoron kurɔn kure (RB) ya ǹ wure Talɔ̃n wuuru…

REVUE DE PRESSE DU 20/08/18

Un bébé abandonné au quartier Banikaani de Parakou, le démenti de la RB sur son allégeance…

Baa Buu: Saarεn Wom Kowo Kpogo u win wa᷇arun gari gerumɔ.

I yɛ᷇ bàn nεε saarε baru temɔ, Durɔ wi Baa Bu u u ǹ saara mɔ.…

Mεεtiribàn sɔm yɔ᷇rabun sɔ᷇ɔ : keu bibu 44 bera ba keu deri Sa᷇asɔn keu dii bakarɔ

Keu bibu 44 ba keu yara Sa᷇asɔn keu dii bakarɔ. Yè ba keu wura, mεεtiriban sɔm…

Sɔm kàson swaa sɔɔ: Porose yè ba soka “PEJ” ya tɔmbu gɔsa ya bu gobi wɛ᷇ bawere fɔɔtɔ 200

Tɔn kurɔbu ka tɔn durɔ bè ba sɔm kobu tura ma ba kùn sɔmburu mɔ ba…

Kpεllεn Mεεriɔ: wunɔbu sɔɔ dara nɔba tiawa ba duusia wɔ᷇ɔ genin suru ita yè ya doona mì

Kpεllεn sawara ba mεnnɔ sina wɔ᷇ɔ 2018/03/22. Wɔ᷇ɔ gen mεnnɔ gbiikuwa ba sina mi. Sawara 12,…