Deeman gari: Saka Yɛ᷇εku u Sinanden sunɔ, Yawa Kina yiruse tɔbirin da

Wɔ᷇ɔ 2018/02/16 yera durɔ wi Rafiu SURƆKU, win Gɔɔbi yinsira Saka Yɛ᷇εku u Sinanden sunɔ Yawa…

Kɔrɔkuɔ : wuugibun nuki kun do yè n sɔ᷇ swaa sɔmbun sɔmaa ya yɔ᷇ra sεkum

Kɔrɔkugibun nuki yi sankira yè n sɔ᷇ swaa sɔmbun sɔmaa ya dam kaara. wɔ᷇ɔ 2018/01/16 yera…

Deeman gari: baatɔn bibu ba ben barum yora mεεrimɔ yirikisi kpaanu sɔɔ.

Ke u ka deeman wusua daabun yigbε tè ba soka AJEPEC su dom se, ta kookari…

Religion: La divinité “Kita sino” de Sonnon a dégusté son premier plat d’igname pilée

Le village de Sonnon dans la commune de Pèrèrè a organisé le samedi 17 février 2018…

Yen wɔ̃ɔ tia wee yè tɔn kurobun keu kooyeru ta ka dɔ̃ɔ mwaara

Bature wɔ̃ɔ 2017-02-06, yera tɔn kurɔ bibun keu kooyeru “liise” kɔrɔkun naa bisɔ ten dii teeru…

Ka Swɛ᷇εrun nim nɔnu kpaun baruka : nim mu gobi kaara

Swɛ᷇εrun wɔɔ beran tɔmbu ka Kɔrɔkun tem ka᷇a bɔnu piibu itasegibu ba de faaba waara ka…

Lasan bararu Benεn temɔ: tɔmbu 19wa ba yè bara ma 7 ya sariru kua

Bɔrugu tem ka᷇aru tɔna sɔɔ, tɔmbu 07 wa ba Lasa ye bara ma be sɔɔ tɔmbu…

Sandiron dokotoro dirun wasaraba

Sandiron dokotoro diru, Kpεllε tem ka᷇a bɔnu sɔɔ ta kire bureerewa. Yirikisi bè ba koo kà…