Tɔmbu 10 sɔɔ, ba sãawa 9 bè ba bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu kua Kɔrɔku temɔ wɔ̃ɔ 2020.

Kɔrɔkun baatɔn keu dirɔ miya ba bwɛ̃ɛn nɔɔn bararun tabun tɔ̃ru di ataraata yirem tɔ̃ru bature…