Marùbu dangaru kɛ̃ru ka ten yarufaaniba. Yen wɔllɔwa ɡaritempusiyenu 18 ya sɔ̃ɔsiiru mwaamɔ Gbɛɛkɔ̃ɡia

Benɛ tem ɡaritempusobu 36 ya mɛnnɛ Gbɛɛkɔ̃ɔ saa adaaruba “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru”. Marùbu dangaru kɛ̃ru ka tem…

Ba koo Biɔ Gɛran tùraru bani kotonun ɡooɡunɔ sura yerɔ

Kotonun googunɔ sura yerun kurubu bakaɔ, Biɔ Gɛran turaru tera ta kon da sɔbu dam koosie.…