Deeman dweebu: Mare sɛna kparakuɔ

Paul BAH TOKO wiya u daabaaru yè gɔsia

Yasuma buu wɔ̃ɔn 2019 suru itasen sɔ̃ɔ ita yera Kɔrɔkun mare sunɔ Yomwuro u koo mare sɛnan wuroru ko.

Le Chef Peulh de Parakou
  1. deeman wòro te ta sãawa tè ta marebun wɔrugɔru sɔ̃ɔsimɔ.Ba ko wòro te kowa kparakun Wɔɔ bera  yè ba sokumɔ tiriru sɛnan wòroru ta mare sunɔ baawere sãa tirasi ù tu ko nɔn yiru win bandu sɔɔ;ten gbiikiru win tàayaru sɔɔ,dãakiru sɑnam gam sɔɔ.Wòro ten tiiti tù ka koora bii durɔbu gaka ̄ba ra yĩsi kɛ̃run wòroru kue sunɔn yarerɔ. Ba koo bii durɔbu ge kɔni kpa bu nùn naabu gum tɛ̃ɛnia win sii kanaɔ.Kɔna yera ya ko ya n sãa maru wurabu ka bɛ̀ɛrɛ yè ya kon sãa bii durɔbu gen wãa dibun gbère

“yè ka yè ya weenɛ su ko sinaa sɛ̃ɛru ta n ka wăa wɔ̀ru gen swaa sɔɔ ya koora domi sa tireru mwa kparakun bukurobun mi,polisiba ,wɔdɛba ba ǹ biarɔ mi ka maa bɛsɛn tii yè sa yɛ̃ deeman swaa sɔɔ yu kari gbara.”

yomwuro,kparakun mare sunɔ yen wɔ̃ɔ nɔbaa tia mì yè u ka tàayaru kua.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *