Marùbu dangaru kɛ̃ru ka ten yarufaaniba. Yen wɔllɔwa ɡaritempusiyenu 18 ya sɔ̃ɔsiiru mwaamɔ Gbɛɛkɔ̃ɡia

Benɛ tem ɡaritempusobu 36 ya mɛnnɛ Gbɛɛkɔ̃ɔ saa adaaruba “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru”. Marùbu dangaru kɛ̃ru ka tem…

Ba koo Biɔ Gɛran tùraru bani kotonun ɡooɡunɔ sura yerɔ

Kotonun googunɔ sura yerun kurubu bakaɔ, Biɔ Gɛran turaru tera ta kon da sɔbu dam koosie.…

Tɔmbu 10 sɔɔ, ba sãawa 9 bè ba bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu kua Kɔrɔku temɔ wɔ̃ɔ 2020.

Kɔrɔkun baatɔn keu dirɔ miya ba bwɛ̃ɛn nɔɔn bararun tabun tɔ̃ru di ataraata yirem tɔ̃ru bature…

Wɔ̃ɔ 2019n Gaani : Ba koo sɔ̃niru kowa asibiti bature suru 11sen sɔ̃ɔ 9

Wɔ̃ɔ geni, ba koo Gaani sɔ̃niru kowa Nikiɔ, yarusuma baka 11/08, asibiti 11/09 ka yarusuma buu…

Kɔ̃sosiɔmu Bàani: yako wɔkuru tɔn kurɔbun nɔni dokebu ka politikirun sɔ̃ɔ

Tɔn kurɔ digi ka politikirugibu ba wesianamɔ mɛ̀ tɔn kurɔbu ba kon dan ka wãa sawararu…

Siribun Daabaaru : Wɔ̃ɔ 7wa ba yi tɔn goberun busikunun sabaabu

Bɔni Sa᷇asɔ᷇wa u daabaaru yè tusia Isima Ali Yerimawa u yè yoruwa Kɔrɔkun siri gbàburu ga…

Siribun Daabaaru: Tam swãaru gbabùrun sannɔn sabaabu, siribu bu tɔmbu di wɔ̃ɔ 15.

I siribun daabaaru gario mini baadomma sere ka suru 8sen gɔɔ, saa kɔrɔkun siri dirun di…

HAAKI Benɛ temɔ : Kankarafun yirikisiban sɔm kowo kpokpo kandiɔ, ba wii kua yigbɛɛ ten wirugi.

Ba MORETI Remi Purɔsupɛɛ marawa kandiɔ wɔ̃ɔ 1966. Bibu yiruwa u mɔ. U win keu kuawa…

Nim buram Kɔrɔkuɔ: kɔntεε nde 7000n saka ya suba, bè ba kI᷇ bù nim buram gawa ben wɔɔ beraɔ

Hudu Bεrεgi ka Patiriki Lafia Fiko bera ba daabaaru yèn kaso kua Kɔntεε kpaanu wasi 7000…

I ko kpɛ᷇ i bεεn wɛ᷇su duuri sere kà suru winin sɔ᷇ɔ 20

Sulemanu Gbaaside, wiya u daabaaru yè yoruwa Wɛ᷇ε yeobu ba koo kpɛ᷇ ba n durimɔ sere…