Marùbu dangaru kɛ̃ru ka ten yarufaaniba. Yen wɔllɔwa ɡaritempusiyenu 18 ya sɔ̃ɔsiiru mwaamɔ Gbɛɛkɔ̃ɡia

Benɛ tem ɡaritempusobu 36 ya mɛnnɛ Gbɛɛkɔ̃ɔ saa adaaruba “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru”. Marùbu dangaru kɛ̃ru ka tem…

Ba koo Biɔ Gɛran tùraru bani kotonun ɡooɡunɔ sura yerɔ

Kotonun googunɔ sura yerun kurubu bakaɔ, Biɔ Gɛran turaru tera ta kon da sɔbu dam koosie.…

Tɔmbu 10 sɔɔ, ba sãawa 9 bè ba bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu kua Kɔrɔku temɔ wɔ̃ɔ 2020.

Kɔrɔkun baatɔn keu dirɔ miya ba bwɛ̃ɛn nɔɔn bararun tabun tɔ̃ru di ataraata yirem tɔ̃ru bature…