Bɔrugu tem ka᷇aru sɔɔ : sɔm kowobu 2000 ba gaasiisiru kua

Keu sɔ᷇siobu, dokotoron sɔm kowobu, siri dirun sɔm kowobu ka bature sɔm kowo bè ba tie baru temɔ ba gaasiisiru sia᷇ arusuma baka 2018/03/09 Kɔrɔkuɔ. Ba bàn mεro kanamɔ kù ben soɔmburu bεεrε doke kpa bù ben kɔsiaru sosi, kpa bù wure bù bè sɔm ya᷇nu dam dokea ben sɔmbu tù kà nɔni ko. Ba ya᷇a swa᷇anu sebuwa ba ka kuuki wure ba bàn mεron gari kɔ᷇si gerumɔ. Yen suru itawa ya dɔɔ mi yè sɔm kowo be ka bàn mεron nɔɔsina ya sɛ᷇sia. Sɔm kowobu ba sɔmburu sina. Sa tɛ᷇ε nua mε bàn mεro ga wura gù mεnnɔ kana 2018/03/13 bù ka wesiana sina sɛ᷇εru tù ka na kpa sɔm kowo bù ben sɔmburu wura. Adama, sɔm kowo be ba bwisika mε bàn mεro ga kun be kuwe yè ba ki᷇, sɔm wura bi bu koo sɛ᷇sia. Baa gisɔku gèn kə yàn ki᷇ yù sa᷇kira, bàn mεron garia be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *