Ba koo Biɔ Gɛran tùraru bani kotonun ɡooɡunɔ sura yerɔ

Kotonun googunɔ sura yerun kurubu bakaɔ, Biɔ Gɛran turaru tera ta kon da sɔbu dam koosie.

Benɛ Tem yɛro Patirisi Talɔ̃ ka win sina bwãabun mɛnnɔ sɔɔ, adaaruba “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru”, bature wɔ̃ɔ 2021, suru 5 sen sɔ̃ɔ 5, miya ba yè ɡeru. Bam mɛro ɡa yi mɛˈ, tùra tè ta raa wãa mi (tɔn kurɔ u yiire u kaaru nɛni) ba yè kɔˈsuku kpa bù Biɔ Gɛran turaru ko mi.

Yen sɔmaa ya torua ka yiɡbɛ bɔɔsɔkɔbu ɡè ga koo sɔmaa yen kasoo ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *