Kɛrun keu bii saka nɛrobun keu diru yerusen keu bibu ba ben mɛtiriban wirugin gbankɔkɔ kɔra…

Le journal des journaux du 04 01 19

?Deeman Radio Fm, 90.2? – Payement des arriérés aux retraités – 10ème journée des audiences icc…

Mεεtiribàn sɔm yɔ᷇rabun sɔ᷇ɔ : keu bibu 44 bera ba keu deri Sa᷇asɔn keu dii bakarɔ

Keu bibu 44 ba keu yara Sa᷇asɔn keu dii bakarɔ. Yè ba keu wura, mεεtiriban sɔm…

Yen wɔ̃ɔ tia wee yè tɔn kurobun keu kooyeru ta ka dɔ̃ɔ mwaara

Bature wɔ̃ɔ 2017-02-06, yera tɔn kurɔ bibun keu kooyeru “liise” kɔrɔkun naa bisɔ ten dii teeru…

Sandiron dokotoro dirun wasaraba

Sandiron dokotoro diru, Kpεllε tem ka᷇a bɔnu sɔɔ ta kire bureerewa. Yirikisi bè ba koo kà…