Daarin mɛɛri ya kità kpaanu wa

Atarata sɔnu bature suru itasen sɔ̃ɔ yɛndu (2018/03/20)yera Daarin tem kãa bɔnun mɛɛru GƆƆBI YORU Gasitɔ̃ ka win bɔ̃ɔ gbiiko DWAARU Sidi ba ben mɛɛrin sɔm yãa kpaanu senna. kità bakanu wasi yɛnda nɔɔbu, kità piibunu werakuru ka sere kità bãa wasi yiru ka sere mɛnnɔ taaburu baka tia. Daarin sawaraban mɛnnɔ dirɔwa ba kità ni yi yeru kua. Yen biruwa wenɔn tem kãa bɔnu piibu gia ba ka kità bakanu yiru ka taaburu sannu da mi. Yen biruwa ba kità piibunu wata ka wɔkura nɔɔbu, kità bãa wasi yiru ka sere  fɛrɛntin ridoba da. Ye kpuron gobin geera yarawa yako wɔkura nɔɔbu ka tia ka fɔɔtɔ goobu ka wuna weeru ka wɔkura nnɛ ka dara wuna wata (Yako 16 ka fɔɔtɔ 354 ka dara 800). Mɛɛru u kana bù kità nin tennibu tubu. Gari yi yii wenɔn deregeba ba mɛɛru ka win bwãabu siara gem gem yèba ka bù yawa.

I Daarin Mɛɛru swaa dakio

Wenɔn dereban yaran barum ma mini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *