Deeman gari: 2018/04/06n di n ka da yen 08 « Barɔbun toɔ᷇ru ta koo gisɔku gè dam ko, ka tem tukumgibu

Benεn tem, Yɛ᷇mεn tem, Niserian tem, Bɔrikini tem ka Mali temgibu, bera ba koo naa yinna barɔbun tɔrun swaa sɔɔ gisɔku gè. Barɔbun tɔ᷇ɔ ten wɔ᷇ɔ yirusera mi. Bature kpàarun di,  gari tem pwisiobu ba we, ka bè ba rà bɔsu tem ka tem bù yam mεεrin da, be kpuro ba koo barɔbu mεεrin na.  Yigbε tè ba sokumɔ “Tɔn Wɔ᷇ko tem nɔɔ mwεεru” ba mɔ “Paroles d’Afrique” ka tɔn tuko barum, tera ta wɔru gen bwisikunu kua ma ga gè kpare ginakun di.

Tɔ᷇ɔ teni ta sa᷇awa ayee tè ba barɔbu ka᷇ bù ka ben kisa yari. Ba mεεrawa ma ba deema yen bweseru sari tɔn wɔ᷇ko tem mì. Gisɔku gèn gari wii te ba koo daari, tera “mɛ̀ barɔbun sɔmburu ta koo ka dakari kpindu na dunia sɔɔ”. Durɔ wi, Sero Simε Koto, wia u koo faagi ye daari Kɔrɔkun faransi tem deeman yεnuɔ. Gisɔku gen wɔ̀ru ga koo dora too domi tem tukum barɔbu ba koo ben tem bararu soo Deeman Radion yaraɔ. Bu ka wiru goo, Barasunɔ ka win dwee sowobu, bera ba koo dweebu sɔri domi, Barasunɔn tii, barɔ biiwa.

Bεε bè i yirikisi kpaanu mɔ, i ko kpi᷇ i n wɔ̀ru gen sɔɔru ka gen tii waamɔ mini #FAG2018 #ParolesAfrique wwwḋeemanradio.com.

 

One thought on “Deeman gari: 2018/04/06n di n ka da yen 08 « Barɔbun toɔ᷇ru ta koo gisɔku gè dam ko, ka tem tukumgibu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *