Kɔ̃sosiɔmu Bàani: yako wɔkuru tɔn kurɔbun nɔni dokebu ka politikirun sɔ̃ɔ

Tɔn kurɔ digi ka politikirugibu ba wesianamɔ mɛ̀ tɔn kurɔbu ba kon dan ka wãa sawararu ka sɔm yenun wirugiru sɔɔ. Kpunaa yè ya tɔn kurɔbu wɛ̃ɛ nɔɔ yaramɔn swaa sɔɔra ba wèsianɔ ge mɔ̀. Tɔn kurɔ sawara bè ba wãa Yaribirori tem, Baru tem ka  Kolini tem kãanun yigbɛru ba sokumɔ UFƐK, tera ta kpunaa ye kparee.

Wèsianɔ gè gan ka sere sãa bù tɔmbe ba yen baruka dimɔ swaa sɔ̃ɔsi kpa bù bè sɔ̃ mɛ̀ nweenɛ ben kookari yù ka nɔni yari. Tɔn kurɔbu ka dabiru ta faagi doo dooka swaa dɛki. UfƐkin yigbɛrun wirugiin nɔɔ mwɛɛru sɔɔ, u tusia mɛ̀ tɔn wɔ̃ko temɔ, Benɛ tem mu wãawa tem mɛ̀n mi tɔn kurɔ ba ǹ dabi sawararu ka sɔm yenun wirugiru sɔɔ. TAMA Fifiani nɛɛ, kpunaa ye ya nawa bù ka kosiru doke swaa ye sɔɔ. «Kɔ̃sosiɔm Baani ya sãawa tɔn dirobun yigbɛnu nnɛn nɔman nɛnuna, saa UFƐKI, Sian sɔ̃ɔ, Alifian yigbɛru ka Nɔɔnɛn yigbɛru.

Saa wɔ̃ɔ 2016n diya kpunaa ye ya tɔn kurɔ wuuru garu somimɔ yasansi gaa sɔɔ.

TAMA Fifiani, UFƐKIn wirugii

TAMA Fifiani, UFƐKIn wirugii u tusia mɛ̀ kurɔbe ba sɔ̃ɔsiru wa ka maa kparabu politikirun swaa sɔɔ mɛ ba koo ka yè dɔɔnɛ ko. BIƆ IDIISU Fɔrãsi, kpunaa yen wirugii, u sɔ̃ɔsi mɛ̀ ba maa sɔm yãnu wa bù ka ben yɛ̃ru tusia batuma sɔɔ. Sàn sua, kpunaa ye ya ya be somi sɔm piibunu sɔɔ. Kurɔ wi u nɛɛ maa bè ba somiru wa ma ba gobi denna yu wɛ̃ra bera ba mɛnnɔ gè naawa. Bè ba yen baruka di ba nawa saa tem kãanu yirun di mì kpunaa ye ya sɔmburu. Bera ba yan de sãa, bè ba kùn nɛ nɔni ka swa.

Baruka diobun nɔɔ mwɛɛru

                             Nafisatu AMADU u yeni gerua

Nafisatu AMADU

 

«Sa nawa mini su busi kɛ̃ɛna yasansi ganu sɔɔ ni sa koo ka sɔmburu ko mɛ̀ bɛsɛn wunanɔsu su koo ka nɔni ko. Bɛsɛ bè sa baruka ye dimɔ bɛsɛn nukii yi do too ka saa ye kpunaa ye ya sun kã. Sa kanamɔ bù wure bù sun nɔma kɛ̃ bɛsɛn sɔmaa ka nɔni yari.»

 

 

         TAMA Elisi: sawara Bɔnikpaara temgia, u yeni gerua

«Ka kpunaa yen baruka, sa koo kpɛ̃ su bɛsɛn sɔmaa yè sa torua wɔ̃ɔ dabi dabiru wuu swaa daasia mɛ̀ tɔn kurɔbu ba koo ka yen baruka di.»

Sãkii ten wii goberu sɔɔ, gobi nde yako 10, yera ba koo bù nɔma bɛriya bù ka tɔn kurɔbe somi ben wãa yenɔ bù ka batuma yari ben wuu sɔɔ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *