kɔrɔkun mɛɛrin sɔm kowobu ba wura bù baru yãnu sebe.

Atɛnɛ ka yarusuma baka kpuro, baru yãnu nia kɔrɔkun mɛɛrin sɔm kowobu ba kon da sebe. Kɔrɔku tem kãa bɔnun mɛɛru wia u wooda ye yi. Atɛnɛ, bature suru itasen sɔ̃ɔ yɛndu (2018/03/20) yera wooda ye ya sɔmburu torua. Yè ba bururu tuuta bwɛ̃mɔ, saa tɔn kurɔ sere tɔn durɔ, be kpuro ba ben baru yãnu sebuawa. Mɛɛrun bɔ̃̀ɔ gbiiko SABI MAMMAM Iburaiman gere sɔɔ, wooda yeni ya sãawa yu bɛsɛn baru yãnun dukebu dam sosi kɔrɔkun mɛɛrin sɔm kowobu sɔɔ. Ya koo maa deri bè ba baru yãnu mɔ̀ kɔrɔku temɔ bù yen baruka di. Gari yi yii sɔm kowoben dabiru ka naawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *