Kpàraru: Kpokonun gum mɛ̀ ba sokumɔ “Shell”, mu gobi wɔruma

Sɔm yee tè ba sokumɔ “ASK-SA” ta ten kianun gobi suramɔ 2018/03/15n din ka da 2018/04/15.  Kpokponu ka kεkεban guma ba rà dɔre. Ba gum mεn gobi surawa bè ba kùn daa mεn dɔɔnε mɔ bù ma mɛ̀ dendi bù wa mɛ̀ mu dobu nε kpokponu sɔɔ.   Yen wɔ᷇ɔ wɔkuru wee mì n di gum mε mu goniru yara dunia gira sɔɔ . “Shell”n gum mε mu wa᷇a Kɔrɔkuɔ ka wuu maro bakasu sɔɔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *