Marùbu dangaru kɛ̃ru ka ten yarufaaniba. Yen wɔllɔwa ɡaritempusiyenu 18 ya sɔ̃ɔsiiru mwaamɔ Gbɛɛkɔ̃ɡia

Benɛ tem ɡaritempusobu 36 ya mɛnnɛ Gbɛɛkɔ̃ɔ saa adaaruba “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru”.

Marùbu dangaru kɛ̃ru ka tem yarufaaniba yera ya bù mɛnnɛ. Sɔ̃ɔ ita kpooru, ba koo weesiana yèn sãa tɔn kurɔ ka tɔn durɔn kɔ̃ɔ mɛnnabun ɡari, bii ka win mɔwobun wesianɔ, marùbun dangaru kɛ̃ru bwese bweseka ka yen baayeren yarufaani.

Adaarubawa “Dɔ̃ɔ tɔ̃ru” ba sɔ̃ɔsiru toruwa kpa bù tè wiru go yarusuma baka ” Sinandun tɔ̃ru” sɔ̃nu.

Bɔni Sãasɔ̃ɔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *