Tɔmbu 10 sɔɔ, ba sãawa 9 bè ba bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu kua Kɔrɔku temɔ wɔ̃ɔ 2020.

Kɔrɔkun baatɔn keu dirɔ miya ba bwɛ̃ɛn nɔɔn bararun tabun tɔ̃ru di ataraata yirem tɔ̃ru bature wɔ̃ɔ 2021 win suru 5 sɔ̃ɔ 4. Kpunaa yè ya bwɛ̃ɛn nɔɔn bararu ka tabu ka yiɡbɛ tè ba sokumɔ CRS, bera ba samaa mɛnna ba bù sɔ̃ɔwa mɛˈ baraten ɡari yi yarisina wɔ̃ɔ 2020.

Win sɔmaan tusiabu sɔɔˌ kpunaa yen ɡuro ɡuro kurɔ wi Piriska DJEKETE u nɛɛ, Kɔrɔkuɔ tɔmbu 10 sɔɔ, 9 ba bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu kuawa wɔ̃ɔ 2020. Mi sɔɔ, gurigibu ba sãawa 32 wunɔbu sɔɔ, ma samaa sɔɔ ba sãa 17 tɔmbu wunɔbu sɔɔ.

Tɔmbu nɔrɔbu sɔɔ, ba sãawa 6 bè bwɛ̃ɛ nɔɔn bararu ta ɡo. Ma ta bibu 18 go ne nɔrɔbu sɔɔ. Adama guragi ba turo kùn gu.

Doo te sɔɔ, kurɔ wi u sɔ̃ɔsi mɛˈ Kɔrɔkun tem kãa bɔnu yiru se miya bara te ta dam kera.

Saa yè ya sãa bwɛ̃ɛ nɔɔn bararun dariri, ten Kariba, ka swɛɛ yì nweenɛ su ka bara te kamia. Yen kpuron Garoua ba kua.

Mɛɛdun bɔ̃ɔ yiru se , Mustafa Woru Gãaku u gerua yè la yè Kɔrɔbun mɛɛri ya doke ya ko swaa ye sɔɔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *