Wɔ̃ɔ 2019n Gaani : Ba koo sɔ̃niru kowa asibiti bature suru 11sen sɔ̃ɔ 9

Wɔ̃ɔ geni, ba koo Gaani sɔ̃niru kowa Nikiɔ, yarusuma baka 11/08, asibiti 11/09 ka yarusuma buu 11/10. Kɔnnɔ Bɔkɔwa ga tɔ̃ru yi gisɔn Yarusuma baka yeni.

Sina Boko, Sabi Na Yina itase

Asibiti bature suru 11sen sɔ̃ɔ 9 yera Sinaboko u koo dɔmaru da. Tɔ̃ɔ te, Sinaboko u koo da win gbiikobun sikirɔ, sina bii bè ba yĩsiru kere, tabu durɔru ka bɛɛrɛn sabaabu. Tɔ̃ɔ tera maa, sinambu ba koo bàraru du bù ka mandu tusia.

Bature suuru 11sen sɔ̃ɔ 8, yera Gaanin sãkiru. Sɔ̃ɔ kɛllaru, ba koo bàra bakanu yara. Yera ya koo tusia mɛ̀ tɔ̃ru ta tura. 

Kayɛsi, tɔ̃ɔ dãakura mi. Sɔ̃nirun sisiru, sinambu, gɔɔbiba, yerumaba kpuro, tɔ̃ɔ tera ba ra sina kpaaru kò.     Bè ba ra kpunɛ, bè ba ra yiire, bè ba ran yɔ̃. Nde maa mɛna Sunɔ tootoo u raa win wuroru koo.

Yen biru, kayɛsi sɔ̃na ba ra wasangari bibu kɔ̃ni Yɔ̃ɔkoogin kɔnnɔgia. Win mindiya wasangari bibu ba ra yĩsiru wa. Win tii mi, wurora wãa te ba ra ko kpa bù ben nuuru bikia bù  sere bù kɔ̃ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *