wɛ̃su nde tɔɔnu nɔra wunɔbu ka nɔɔbu (105 000), su tie su woo gbeawɔ

Wɔ̃ɔ gèn wɛ̃ɛ yaburun swaa sɔɔ, wɛ̃ɛsu nde tɔɔnu nɔra wunɔbu ka nɔɔbu (105.000) su tie gbeawɔ ka wɛ̃ɛ yabunɔ si ba ǹ gina ka de wɛ̃ɛ yari yenɔ. Baru temɔ wɛ̃ɛsi su tura nde tɔɔnu nɔra wunɔbu, ma kaa tem ka dakumɛ temɔ, tɔɔnu nɔra nɔɔbun sakawa wɛ̃ɛsi su sãa. Latifu BELKƆ BUKARI, yigbɛtè ta wɛ̃ɛ dɔrabun gari wunanamɔn guro guro baru temɔ, u sun kpakiana mɛɛ wɛ̃ɛsin gurabu bu kooramɔ n de mɛ n nweenɛ. Win gere sɔɔ, mini ka bature suru nnɛn sɔ̃ɔ 25 (2018-04 25) wɛ̃ɛsin kpuro kpurowa su ko sun wãa wɛ̃su yari yenɔ.

One thought on “wɛ̃su nde tɔɔnu nɔra wunɔbu ka nɔɔbu (105 000), su tie su woo gbeawɔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *