Yam Buram gari: Kɔrɔkun Mεri ya da᷇a sɔ᷇ɔ kua Niki Kperɔ, εkita 4n saka

Nimatu SANI wiya u daabaaru yè yorua.

Bature suru wɔ᷇ɔ 2018 suru 06 se, yera Kɔrɔkun Mεri ya yam mura yù ka sɔ᷇ɔ̀ bɔkɔ ko.  Yam mi mu εkita 4 tura ma ba mì daa durusi Niki Kperɔ, Aroùndisema itase sɔɔ. 

Ba kara kua ka sisu

Mini kà saa piiko, ya koo wɔ᷇ɔ tia kowa mi yè ba ka da᷇a ye duura. Yen sɔna sa da mi su wa mɛ̀ ya ka seesinamɔ. Sa maa deema ka gem, sɔ᷇ɔ̀ ge ga nɔnimɔwa. Ba gè sisun kara kua. N tie bu de danu kɔsire ko mì nu gu gu kpa bù yaka sureru wuku bù goo.  Mεrigibu ba nɔɔ mwεru di ba nεε yeni kpuro ya koo koora mini ka suru kpao wì sɔɔ sa ko da᷇a durubun tɔ᷇ru di Benε Temɔ. Nde mεna gberun kumbooroban tii ba sun wisa. Ye yà n koora mi, kaa deema Kɔrɔku ya kon sɔ᷇su mɔwa mi yiru, kà Keebien sɔ᷇ɔ tɔkɔ tè ta wa᷇a yellun dì.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *