Yè Daabaaru tirenu gerua gisɔn atɛnɛ, 2018/08/20

Ba bii wɛ̃ɛru kɔ̃ Banikaanin wɔɔ bera gia, Sogoron kurɔn kure (RB) ya ǹ wure Talɔ̃n wuuru sɔɔ, sɔmkɔrɔban tɛtɛn sɔɔrɔ, Tem yɛro ka win yasakpɔɔbun sɔmaan suabu ka gari gɛɛ. Yira yi wãa SAARE Tairun (Bɔni sãasɔ̃ɔ) daabaaru tirenun gari sɔɔ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *