Yè Daabaaru Tirenu gerua, gisɔn Atɛnɛ (2019/01/14) Deemaan gari tem pusi yerɔ

? Deeman Radio FM 90.2MHZ ?

– Keu sakanɛban mɛtiri ba yina bù ben sɔmburu sĩire Benɛ temɔ
– Sapɔ̃ tem mu Benɛ Mɔri tɔɔnu nɔra nɔɔbu ka sɔndiru kamaa
– Yɛɛga Demmo Kadisa, wia u gina sãa kalale tem Yayi mɛɛru
– Yayi Bɔni ka Sogoro ba nɔɔsinamɔ sɔmkɔrɔrun tɛtɛ yè ya wee mini swaa sɔɔ

Yè Daabaaru tirenu gerua gisɔn Atɛnɛ yeni, Deemaan gari tem pusi yerɔ ka bɛɛgii Bɔni Sãasɔ̃ɔ . I ko i kpĩ i màa sun swa dɛki saa swɛɛ yinin di. www.deemanradio.com kà Deeman Fm Facebook.com. Bɛsɛ ka wɔ̃ɔ.??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *