Ka Swɛ᷇εrun nim nɔnu kpaun baruka : nim mu gobi kaara

Swɛ᷇εrun wɔɔ beran tɔmbu ka Kɔrɔkun tem ka᷇a bɔnu piibu itasegibu ba de faaba waara ka nim gɔ᷇ɔrun gari. Mεrii ya bè nim nɔnu bania mi ba nim dɔram torua gin tee tè. Bature wɔ᷇ɔ 2018n suru gbiikon sɔ᷇ɔ 12wa ba nim nɔnu gen wikiabun wuroru kua. Adama, yen sɔ᷇ɔ itawa mi yè ba ka nim mε dɔrabu torua.  Nim nɔnusu nɔba nnε nu sa᷇a. Ba nim mε dɔramɔwa diitiri 50, dara nɔɔbu.

Swɛ᷇εrun nim nɔnu si, Mεriiwa ya ni bana ka nin sɔm yanu kpuro, ka Holandin tem nɔm kɛ᷇ru. Kɔroɔkun tem ka᷇a bɔnu piibu itase sɔɔ, nim gɔ᷇ɔru ta raa kpa᷇awa too, yen sɔ᷇ SONεBUgibu ba kù ra kpi᷇ bù ka ben nim da yam kpuro. Yen kɔ᷇sa, sɔ᷇ɔ gà n sara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *