Angεrε kpaa ya na yù ka tem gɔɔ tabu ko Benε temɔ

Angεrε kpaa ya na yù ka tem gɔɔ tabu ko Benε temɔ

AICn yigbεru ta gbee wukobu angεrε kpaa bɔnu kuanmε. Yera ba soka “phospho calcique”. Angεrε kpaa…

Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso, Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry gia

Tabe Bukɔ, wia u daabaaru yè yoruwa Gbεmbεrεkεn balɔ᷇ tεso Mohamed SACCA u doona Guinée Conakry…

Benεn balɔ᷇ tεsobu ka Ghana temgibu ba nεra 2 – 2

Atarata wɔ᷇ɔ 2019 suru 6sen sɔ᷇ɔ 25 yera Benεn balɔ᷇ tεsobun yigbεra dwee yàra dua. Be…

Fɛɛkabun yigbɛru ta Deeman radio yãnu wɛ̃

Yabenu, furɔsu, bɔɔnu ka kɔrɔrɔ nɛnitia, yera Fɛɛkabun Yigbɛru ta Deemaan radio wɛ̃ bù ka ben…

Barum mɛ̀ ba ka sun seyan tau yarabu: baatɔn keu sɔbiabu

Eugène SOUNON, wiya u daabaaru yè tusia. Tɔmbu yiru ya koo baatɔn keu sɔbia asibiti, bature…

Deeman dweebu: Mare sɛna kparakuɔ

Paul BAH TOKO wiya u daabaaru yè gɔsia Yasuma buu wɔ̃ɔn 2019 suru itasen sɔ̃ɔ ita…

Kɛrun keu bii saka nɛrobun keu diru yerusen keu bibu ba ben mɛtiriban wirugin gbankɔkɔ kɔra…

Yam Buram gari: Kɔrɔkun Mεri ya da᷇a sɔ᷇ɔ kua Niki Kperɔ, εkita 4n saka

Nimatu SANI wiya u daabaaru yè yorua. Bature suru wɔ᷇ɔ 2018 suru 06 se, yera Kɔrɔkun…

Kɔrɔkun Dokotoru dii bakarɔ: Gùnɔ maro ba gɔsia kpokpo gbɛnɔbu.

Kɔrɔkun arɔndisema yirusen baa poliisi ba tɔmbu 7 nɔba doke bè ba dam doke kpokpo gbεna…

Bukurobun balɔ᷇ Benε Temɔ: Kɔrɔkun Gbèe Kεtε ba Kuurugibu di, ma ba tie ba gbia

Kɔrɔkun balɔ᷇  soobun yigbεru “Gbee kεtε” ba Kuurun “Gbeekù musukuba” di ben kpaarɔ 1 ka 0.…